Varför vrider hundar på huvudet?

Huvudet på sne och en vädjande blick. Det är få tillfällen du tycker din hund är sötare än när detta sker. Att hunden vrider på huvudet när du pratar med den är helt normalt och behöver inte betyda någonting speciellt. Det finns dock fysiologiska förklaringar till varför hunden vrider på huvudet när du pratar med den. I själva verket kan anledningen till att hunden vrider på huvudet vara för att höra och se dig bättre.

Varför vrider hundar på huvudet för att höra bättre?

Hundar är mycket beroende av sin hörsel och har överlägset bättre hörsel än en människa. Däremot finns det en sak som människan öra är bättre på att uppfatta, ljud från olika vinklar. Medans människans öron är väldigt bra på att höra ljud från olika vinklar och förstå var det kommer ifrån är hunden mycket mer begränsad i sin hörsel. Anledningen till detta är att hundens öronlapp fungerar som en ljudbarriär för att skydda hundens öra från höga ljud. Genom att vrida på huvudet exponeras hundens öra mot ljudet och förstärker hundens hörsel.

Varför vrider hunden på huvudet när jag pratar?

Utöver att hundens hörsel förbättras när hundens öra vrids i din riktning finns det andra anledningar till att hunden vrider på huvudet. Ett av många sätt som hundar förstår oss människor på är hur vi uppträder och ser ut.

När vi pratar med vår hund är det viktigt att vi är tydliga gentemot hunden genom ansiktsuttryck och kroppsspråk. Detta är faktiskt lika viktigt som vad du säger till din hund för att din hund ska förstå dig.

Genom att vrida på huvudet kan hunden anpassa sitt synfält för att få en bättre överblick av dig och hur du ser ut när du pratar med hunden. Dessutom kan detta vara ett av hundens sätt att säga att du har hundens uppmärksamhet och att han lyssnar.

Att hunden vrider på huvudet när du pratar är alltså oftast ett positivt tecken. Hunden lyssnar på vad du säger och vill förstå dig. Tänk på att vara tydlig i din kommunikation och hjälpa hunden att förstå dig.

Dessutom är det extra viktigt för dig som har en hund med nedsatt hörsel att arbeta med visuell kommunikation och kroppsspråk. På så sätt kan du få hunden att känna sig tryck och förstå vad du vill säga.